Sortiment

Brzdové diely

Vyrábame membrány do brzdových posilovačou s vysokoodolného materiálu, prispôsobeného svojimi vlastnosťami tak, aby spĺňal i tie najrôznejšie podmienky prostredia. Spolu s membránami dodávame k brzdovému systému posilovača aj ostatné gumové diely s tým súvisiace.

Pre membrány sa používa materiál SBR, alebo EPDM, ktorý je odolný voči brzdovej kvapaline. Materiál je špeciálne testovaný, aby bolo možné preukázať jeho požadované vlastnosti. Materiál sa testuje tak u našich dodávateľov ako i v našom internom laboratóriu.

Brzdový valec
Gumové diely, ktoré vyrábame a používajú sa následne do brzdových valčekou ako tesnenia musia byť rovnako veľmi odolné pracovnému prostrediu brzdových kapalín, ktoré sú pre daný model požadované. Diely musia byť vyrobené s vysokou presnosťou, aby vďaka rozmerom nedochádzalo k netesnostiam čím sa znižuje efektivita bŕzd.

Vzhľadom na vyššie uvedené je možné teda povedať, že nielen výrobok vzhľadom k rozmerom musí byť veľmi presný, ale i materiál musí byť vysoko kvalitný.

Dorazy sú produkované pre širšie spektrum zákazníkov, najviac však pre automobilový trh. Ich použitie je konštrukne dané a slúžia ako tlmiace dorazy, napríklad pri otváraní okien v automobile.

Tieto diely sú používané v automobiloch na zakrytie rôznych prechodov, komôr či pedálového obloženia. Tieto výrobky je možné varábať z rôznych druhov zmesí. Ich tvar môže byť veľmi rôznorodý. Ako príklad uvádzame niekoľko z nich.

Tieto diely sú vyrábané prevažne z vysoko elastického materiálu. Na ich výrobu sa môžu použiť rôzne druhy materiálov z touto vlastnosťou, ale najčastejšie sa pre ich výrobu používa VMQ (silikón) zmes. Tento materiál je veľmi elastický a má výrobné vlastnosti vhodné pre použitie týchto dielov. Ako príklad uvádzame niekoľko z nášho portfólia.

Membrány majú prevažne tenkú stenu, takže sú náchylné na mechanické poškodenie ako je dierka. Tým že takéto diely netesnia, tak vlastne nefungujú v zariadeniac do ktorých sú určené. Pre takýto čo najefektívnejší spôsob kontroly máme vyvinutý vlastné tlakové automaty, ktoré dokážu detekovať aj tú najmenšiu dierku na povrchu.

Tieto diely slúžia v automobiloch ako chránič a tlmič kabláže, trubiek pri prechode medzi prekážkami. Ich hlavným účelom je predísť predovšetkým možnému poškodeniu na ostrých hranách jednotlivých prekážok. Tieto diely sú prevažne vyrábané z EMDM zmesí.

Vzhľadom na ich dizajnovú rozdielnosť možno usúdiť ich rôzne použitie. Diely sú vyrábané s vysokou presnosťou aby boli v otvoroch presne zapasované a tiež aby mohli prechádzajúci predmet (kábel, trubku, bouden, …) dobre vysesniť a zamedziť tak vniku nečistoty, či kapalín.

Na tieto diely sú kladené veľmi vysoké nároky z pohľadu tlmiacich vlastností, keďže ich základonou funkciou je tlmenie (nárazov, vybrácií, …). Najčastejšie používaný materiál pre ich výrobku je NR zmes, ktorá tieto požadované charakteristiky spĺňa. Tieto diely sú vytohovované s rôznou tvrdosťou, ktorá závisí od zaťaženia v pracovnom prostredí. Ako príklad uvádzame niektoré z modelov.

Pre ich podobný tvar neuvádzame viac druhov. Avšak najčastejším prevedením, ke kombinácia kovového jadra na ktorom je navulkanizovaná guma. Ich najčastejšie využitie ja na uložení tlmičov, náprav, motorov či prevodoviek. Diely majú vysokú presnoť rozmerov, aby dokázali správne pracovať bez nejakých odchýliek.

Tesnenia, ktoré vyrábame pre našich zákazníkov majú rôzne tvary a ich použitie je rôznorodé. Podľa ich použitia sa líšia nielen tvarom, ale ich druhom zmesi, z ktorej sú vyrobené. Vyrábané tesnenia sú z nasledovných materiálov:

EPDM, NRB, FKM, ACM, VMQ, …

Ako je vidieť z predchádzajúcich obrázkov, tak tesnenia môžu byť vyrobené buď len ako celogumové, alebo v kombinácii guma s kovom či plastom. Jednou z najdôležitejších vlastností tesnení je vysoká odolnosť DVR, keďže väčšina z nich sú mechanicky zaťažené.

Výrobky ktoré majú funkciu tlmiť, nazývame tlmiče. Sú to prevažne výrobky z kategórie mäkkších materiálov a samotný druh materiálu sa volí na základe požiadaviek našich zákazníkov no predovšetkým podľa prostredia v ktorom tento výrobok potom pracuje. Môže ísť o NR, EPDM, VMQ, atď.

Vlnovce sa najčastejšie používajú ako krytky, ktoré zabraňujú znečisteniu vnútorných častí z pracovného prostredia. Špecifické pre ne je to že vlnovce sú flexibilné vo všetkých smeroch a tak sa veľmi dobre prispôsobujú úkonom, ktoré vykonáva vnútorná časť. Výroba týchto výrobkov je možná z rôznych materiálov, podľa toho aké je pracovné prostredie a s akými látkami môže prísť samotný výrobok do styku. Môže ísť napríklad o CR, EPDM, VMQ, … . Používajú sa na ukončenia boudenov, rôznych vodiacich kolíkov, atď.

Tyčky radenia na ktoré vulkanizujeme gumu sa používajú v prevodovkách na zaradenie rýchlosti a guma na povrchu funguje ako silentblok, ktorý tlmí vybrácie prenášané z prevodového agregátu na radiacu páku. Guma, ktorá je nalisovaná na povrchu kovovej tyčky je v rôznych tvrdostiach, najčastejšie však okolo 35 – 50 ShA, záleží od požiadavky zákazníka. Používaný materiál je NR.

Tyčky sú v rôznych prevedeniach dĺžok, avšak základný tvar je podobný ako vidíte na obrázkoch.

Ostatné výrobky, ktoré vyrábame nie sú kategorizované. Ide napríklad o klapky, spojky, filtre, …