Výrobky ktoré majú funkciu tlmiť, nazývame tlmiče. Sú to prevažne výrobky z kategórie mäkkších materiálov a samotný druh materiálu sa volí na základe požiadaviek našich zákazníkov no predovšetkým podľa prostredia v ktorom tento výrobok potom pracuje. Môže ísť o NR, EPDM, VMQ, atď.

02 35 61-1.jpg  02 7097_ 1.jpg  pt427.jpg  pt615-1.jpg  pt619-2.jpg  

pt622-1.jpg  pt710-1.jpg  pt711-2.jpg