Na tieto diely sú kladené veľmi vysoké nároky z pohľadu tlmiacich vlastností, keďže ich základonou funkciou je tlmenie (nárazov, vybrácií, ...). Najčastejšie používaný materiál pre ich výrobku je NR zmes, ktorá tieto požadované charakteristiky spĺňa. Tieto diely sú vytohovované s rôznou tvrdosťou, ktorá závisí od zaťaženia v pracovnom prostredí. Ako príklad uvádzame niektoré z modelov.

 

pt164-1.jpg            pt609-1.jpg       pt610-1.jpg        pt641-1.jpg

 

pt642-1.jpg       pt675-1.jpg           pt676-1.jpg       pt677-1.jpg

 

Pre ich podobný tvar neuvádzame viac druhov. Avšak najčastejším prevedením, ke kombinácia kovového jadra na ktorom je navulkanizovaná guma. Ich najčastejšie využitie ja na uložení tlmičov, náprav, motorov či prevodoviek. Diely majú vysokú presnoť rozmerov, aby dokázali správne pracovať bez nejakých odchýliek.