• Pomocí kontinuálního řízení a způsobu vykonávání všech našich činností plnit požadavky našich zákazníků a trvale zlepšovat efektivnost systému řízení kvality
  • Realizovat dodávky prvotřídních výrobků v potřebném čase na určené místo s odpovídajícím servisem pro dosažení maximální spokojenosti našich zákazníků
  • Udržovat vynikající odbornost našich pracovníků
  • Udržovat a zlepšovat životní prostředí pomocí nástrojů pro snížení zdrojů, odpadových látek a látek ovlivňujících životní prostředí vhodným výběrem dodavatelů
  • Prohlubovat komunikaci pracovníků na všech úrovních ve společnosti
  • Informovat všechny pracovníky společnosti na všech úrovních řízení o výsledcích kvality formou "Měsíční zprávy o kvalitě"
  • Rozvíjet spolupráci s našimi současnými a potenciálními zákazníky a doavateli a tím zefektivňovat vzájemné obchodní vztahy
  • Účelově a hospodárně řídit všechny potřebné zdroje společnosti tak, aby jsme dosahovali vyšší efektivnosti s vynaložením co nejnižších nákladů a tak dosahovali adekvátního zisku potřebného pro další rozvoj společnosti
  • Udržovat konkurenceschopnost pro naše zákazníky