Pro každou společnost je velmi důležité vykonávat údržbu a předcházet tak různým problémům, které by mohli ovlivnit konečnou kvalitu výrobků, nebo ohrozit zákazníka. Proto i naše společnost apeluje na tuto činnost a dělí údržbu do dvou základních sektorů:

  • Údržba lisovacích nástrojů a přípravků
  • Údržba strojů a nemovitostí

V rámci údržby forem jsou formy skladované v regálových pozicích, které jsou přesně identifikované číslem a každá forma má svoji kartu.