Gumárenské směsi musí být skladované za přísných teplotních podmínek.Skladový prostor musí být klimatizovaný, aby bylo možné dosáhnout teplotu skladování max. 20st. Celsia. Teplotu skladovacího prostoru monitorujeme online, to nám umožňuje prokazovat plnění skladovacích podmínek. Směsi jsou též chráneny proti vlivu UV záření, tím směs chráníme před znehodnocením.

Směsi jsou velmi přísně evidované v našem skladovém programu a jejich pohyb je monitorován, ro umožňuje zpětně vysledovat kdy byla která šarže směsi použita ve výrobním procesu. Naše skladové hospodářství je postavené na šaržích materiálu, každá šarže má danou dobu spracovatelnosti. Proto pohyb směsí musí podléhat pravidlům skladování FIFO (first in first out). Tak zabezpečíme aby se směs, která je přijatá jako první, také jako první vydala do výroby.