Na tyto díly jsou kladené vysoké nároky z pohledu tlumících vlastností. Nejčastěji používaný materiál pro jejich výrobu je NR směs, která tyto požadované charakteristiky splňuje. Díly se vyrábějí s různou tvrdostí, která závisí na zatížení v pracovním prostředí. Jako příklad uvádíme některá provedení.

pt164-1.jpg pt609-1.jpg pt610-1.jpg

pt641-1.jpg

pt642-1.jpg pt675-1.jpg

pt677-1.jpg

Pro jejich velmi podobný tvar neuvádíme více provedení. Nejčastějším provedením je kombinace kovového jádra s navulkanizovanou pryží. Nejčastější použití je k uložení tlumičů, náprav, motorů či převodovek. Díly mají vysokou přesnost rozměrů, aby dokázaly optimálně pracovat bez odchylek.