Tyto díly jsou používané v automobilech na zakrytí různých přechodů, komor nebo pedálového obložení. Tyto výrobky je možné vyrábět z různých druhů směsi. Jejich tvar může být velmi různorodý. Jako příklad uvádíme několik z nich.

02_13_496_1.jpg PT492_obr2.jpg pt612-1.jpg

pt613-2.jpg 02 77 53_A.jpg

pt607-1.jpg pt608-2.jpg pt643-2.jpg

pt626-1(1).jpg pt627-1.jpg