Naše interní laboratoř je vybavená pro kontrolu specifikací a charakteristik všech našich výrobků. Laboratoř je jedním z nejdůležitějších míst. Vzhledem k neustále rostoucím požadavkům na kvalitu výrobků, je již nutné mít kvalitně vybavenou vlastní laboratoř. V naší laboratoři provádíme následující testy a měření:

 • rheologické testování kaučukových směsí (simulace vulkanizačního chování í)
 • měření tvrdosti gumy (ShA, IRHD mikro)
 • trvalé tlakové zatížení v různých pracovních prostředích (DVR)
 • hustota směsí vážená na vzduchu a ve vodě
 • mechanicko-fyzikální zkoušky kaučukových směsí (pevnost, tažnost, strukturní pevnost,...)
 • statická pevnost
 • kontrola soudružnosti navulkanizované gumy s kovem, plastem
 • torzní a axiální pevnost silenbloků
 • délkové rozměry bezdotykovým měřidlem (videocheck)
 • testy čistoty dílů
 • speciální testy odolnosti materiálů v různých pracovních podmínkách (vzduch, olej, chladící kapalina, brzdová kapalina)
 • interní kontrola váh
 • interní kontrola teploměrů

Interní laboratoř odpovídá našim požadavkům, není certifikovaná podle normy ISO/IEC 17 025. Laboratoř je zaměřená pouze na požadavky našich výrobků.

Vybavení laboratoře:

Zariadenie               Použitie
Rheometer Preveruje spracovateľnosť zmesí v závislosti na ich vulkanizačné charakteristiky dosiahnuté pri testovaní. Táto skúška dokáže predikovať to ako sa zmes bude dotápať.
Tvdomer ShA Kontrola tvrdosti na testovacích vzorkách zmesí v ShA
Tvrdomer IRHD Kontrola tvrdosti na výrobkoch, alebo na testovacích vzorkách v IRHD mikro
Trhačka Testovanie mechanických skúšok zmesí a výrobkov.
Laboratórna pec Testovanie odolnosti zmesí v rôznych pracovných prostrediach, skúšky DVR,
Videocheck Jedná sa o zariadenie, na ktorom meriame dĺžkové rozmery bez dotyku a pracuje na báze kamerového snímania.
Váhy Niektoré používame na kontrolu hustory, prepočet dielov, kontrola hmotností, ...
Teplomery Teplomermi sú merané teploty povrchu foriem, prostredí.